Lillestrøm & Omegn Bueskyttere

Angående årsmøtet 12. mai

Alle må ta med egne stoler/campingstoler å sitte på, samt hvis dere ønsker noe å drikke må dette også medbringes av hver enkelt.

Etter årsmøtet vil det, hvis tiden tilsier det, avholdes et medlemsmøte med informasjon om hvilke planer som er lagt fremover.

For ordens skyld:
Årsmøtet avholdes ved klubbhuset i Leiravegen, 12. mai kl 18.