Lillestrøm & Omegn Bueskyttere

ELITEGRUPPA I LOB

Jan Roger Skyttesæter fortsetter som trener for elitegruppa i kommende sesong høst/vinter 2018/2019.

Treningstidene vil være som tidligere fra 17:30 til 20:00.

Det er fortsatt deltagerbegrensning på 8 skyttere i denne gruppa og hvis det kommer inn flere søknader vil representanter fra styret sammen med Jan Roger foreta en prioritering.

Hvis det er noen som ikke kommer med i elitegruppa får de tilbud om å trene på onsdager med Ragnhild Nordmeland som trener.

De skytterne som ønsker å være med i elitegruppa må sende inn søknad. Det stilles fortsatt følgende krav til de skytterne som skal være med i denne gruppa.

  1. Det kreves at men trener bueskyting minst 3 ganger pr. uke inkludert elitetreningene
  2. Minst 2 timer annen trening pr. uke (kondisjon, styrke, mentalt).
  3. Føre treningsdagbok.
  4. Skytterne skal være ferdig oppakket og oppvarmet senest kl. 17:30.
  5. Fravær meldes i god tid til Jan Roger på tlf/sms. For stort fravær vil påvirke muligheten til å bli tatt opp i gruppa påfølgende år. Gjentatt «ugyldig» fravær kan også medføre at tilbudet om deltagelse i elitegruppa blir trukket tilbake.

Søknaden sendes til June Svensen på mail june.svensen@live.no innen onsdag 12. september 2018