Lillestrøm & Omegn Bueskyttere

Innetrening 2017/18

ELITEGRUPPEN (MANDAGSGRUPPEN)

Mandager fra kl 17:30 til 20:00 er forbeholdt trening for de skytterne som etter søknad er tatt opp i elitegruppa i klubben. Denne gruppen trenes av Jan Roger Skyttesether.

 

NYBEGYNNERGRUPPA PÅ TIRSDAGER

Når det gjelder nybegynnergruppa på tirsdager er det i trenermøte gjort noen endringer for at denne gruppa skal fungere best mulig.

Fra kl. 17:30 til kl. 19:00 skal det avholdes nybegynnerkurs med oppstart 10. oktober 2017.

Fra kl. 19:00 til kl. 20:30 er det trening for de som kun skyter 12 meter og ikke er kommet så langt i sine ferdigheter at de kvalifiserer til en av satsningsgruppene.

De som har eget bueutstyr og også skyter 18 meter er det lagt opp til trening på torsdager fra kl. 18:00 til kl. 20:00.

Trenere/aktivitetsledere for denne gruppa er:

Henrik Stabell og Tor Børrud, Eirik Bentestuen og Simen S. Burhol, Johnny Nordtvedt og Svein Ole Sjøtun.

 

SATSNINGSGRUPPE PÅ ONSDAGER:

Fra innendørssesongen høsten 2017 bli det opprettet en satsningsgruppe på onsdager fra kl. 18:00 til kl. 20:00. Dette er en gruppe for de som ikke kommer med i elitegruppa og for de som kvalifiserer til å rykke opp fra tidligere torsdagsgruppe.

Skytterne som skal være med i denne gruppa bør ha en målsetting med sin skyting og trene minimum 2 ganger pr. uke. De bør også trene noe alternativt som kondisjon og styrketrening, samt delta på stevner.

Trenere i denne gruppa vil være Ragnhild Nordmeland og Knut Svensen med June Svensen som reserve hvis en av trenerne er forhindret fra å komme. Det vil da alltid være 2 trenere tilstede.

De som ønsker å være med på denne gruppa sender mail til Knut Svensen mailadresse: kbsvense@online.no

TORSDAGSGRUPPA:

Torsdagsgruppa trenes om tidligere av Beate R. Stensbye med June Svensen som reserve.

Dette vil være en gruppe som er over nybegynnerstadiet, og for de som ønsker å komme videre i sin skyting, gjerne prøve seg på stevner i nærområdet. Det skytes hovedsakelig på 18 meter innendørs.

For å trene i denne gruppa må man ha eget bueutstyr og kunne spenne opp buen.