Lillestrøm & Omegn Bueskyttere

Innkalling til årsmøte i LOB!


Lillestrøm og Omegn bueskyttere innkaller til årsmøte i Leiraveien 12. mai 2021 kl. 18.00.
Årsmøtet avholdes hvis de kommunale restriksjonene på grunn av smittesituasjonen tilsier det. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre må årsmøtet avholdes på Teams.

Innkomne saker må være oss i hende innen 2. mai 2021.

Årsmøtepapirer kan sendes til dere på mail.
Kontakt Lillestrom@bueklubb.no eller Kjersti Engebretsen på SMS 93434098.

Minner om a medlemskap må være betalt for å kunne stemme.

June Svensen
leder