Lillestrøm & Omegn Bueskyttere

Team-work

Medlemsmøter

Minimum 2 medlemsmøter i året

Klubben har som mål å avholde minimum 2 medlemsmøter i året i tillegg til den tradisjonelle grøtfesten i desember.

Medlemsmøtene forsøkes avholdt på tidspunkter ved sesongskifter, dvs. vår og høst.

På medlemsmøtene vil vi informere om planer for den kommende sesongen. Det er derfor viktig at du som medlem kommer på disse møtene, både for å motta informasjon men her har du også mulighet til å komme med innspill.

 

Innkalling til medlemsmøter 

Innkalling til medlemsmøter legges i klubbens aktivitetskalender så fort tidspunktene er fastsatt av styret. Innkalling vil også legges på vår nettside under «Nyheter» samt på klubbens Facebookside.

Presentasjoner og referater fra medlemsmøter vil bli lagret her slik at alle medlemmer skal få tilgang til informasjonen.