Lillestrøm & Omegn Bueskyttere

Roller i klubben – under arbeid

OVERSIKT OVER KLUBBENS ROLLER

STYRET

Rolle

Periode

Navn

Telefonnummer

Leder

2018/2019

June Svensen

414 01 343

Nestleder

2017/2018

Knut Svensen

901 93 495

Sekretær

2018/2019

Veslemøy Myrstad

 

Kasserer

2017/2018

Siv Susanne Jystad

920 68 656

Styremedlem

2018

Johnny Nordtvedt

 

Styremedlem

2018

Jon Eriksen

920 48 084

Styremedlem

2018

Henrik Stabell

472 43 631

Styremedlem-

ungdomsrepresentant

2018

Odin Foss Sjøtun

 

Varamedlem

2018

Hanne Olsson

986 91 218

 

VALGKOMITÈ

Rolle

Periode

Navn

Telefonnummer

Leder

2018

Beate Røyset Stensbye

450 33 986

Medlem

2018

Linda Baginski

410 85 690

Varamedlem

2018

Tor Børrud

977 09 549

 

REVISORER

Rolle

Periode

Navn

Telefonnummer

Revisor

2018

Per Christian Stensgård

916 69 999

Revisor

2018

Jan Roger Skyttesæter

913 22 280

 

TRENERUTVALG

Rolle

Periode

Navn

Telefonnummer

Leder

2018

June Svensen

414 01 343

Mandagsgruppe

2018

Jan Roger Skyttesæter

913 22 280

Tirsdagsgruppe

2018

 

 

Onsdagsgruppe

2018

Ragnhild Nordmelan

926 34 822

Torsdagsgruppe

2018

 

 

 

ANDRE ROLLER

Rolle/ansvar for

Periode

Navn

Telefonnummer

Politiattester

2018

Beate Røyset Stensbye

450 33 986

Materialforvalter

2018

 

 

Stevneansvarlig

2018

 

 

Stevnepåmeldinger

2018

 

 

Nettsider/facebook

2018

 

 

Kafè

2018