Lillestrøm & Omegn Bueskyttere

Satsningsgrupper

ELITEGRUPPEN

Det vil skje en endring i elitegruppen fra og med innendørssesongen da Jan Roger fratrer som trener. Simen og June vil være skytende trenere i denne gruppen hver mandag med Jan Roger som veileder en gang i måneden. Dette gjelder for innendørssesongen 2019/2020.

 

Det er fortsatt deltagerbegrensning på 8 skyttere i denne gruppen. Hvis det kommer inn flere enn 8 søknader vil representanter fra styret sammen med Simen og June foreta en prioritering.

De skytterne som ønsker å være med i elitegruppen må sende inn søknad. Det stilles følgende krav til de skytterne som skal være med i elitegruppen.

   1. Det kreves at man trener bueskyting minst 3 ganger pr. uke inkludert elitetreningen
   2. Minst 2 timer annen trening pr. uke (kondisjon, styrke, mentalt).
   3. Føre treningsdagbok, Være forberedt til enhver trening på hva som er arbeidsoppgavene denne treningen.
   4. Skytterne skal være ferdig oppakket og oppvarmet senest kl. 18:00.
   5. Fravær meldes i god til Simen eller June på tlf/sms. For stort fravær kan påvirke muligheten til å bli tatt opp i gruppen påfølgende år. Gjentatt «ugyldig» fravær kan også medføre at tilbudet om deltagelse i elitegruppen blir trukke tilbake.

 

Satsningsgruppe 2

LOB har også en satsningsgruppe på onsdager. På onsdager vil satsningsgruppe 2 trene fra kl. 18:00 til kl. 20:00. Dette er en gruppe for de som ikke kommer med i elitegruppen og for de som ønsker å satse litt mer. Gruppen trenes av Ragnhild Nordmelan og Odin F. Sjøtun, og det vil alltid være én trener der. De som fortsatt ønsker å være med i denne gruppa må sende inn en søknad. Nye skytter som også ønsker å komme inn i denne gruppa må sette frem en søknad.

Skyttere som ønsker å være med i denne gruppa bør ha en målsetting med sin skyting og trene minimum 2 ganger pr. uke. De bør også trene noe alternativt som kondisjon og styrketrening, samt være med på stevner.

Søknad sendes til June Svensen på mail: june.svensen@live.no innen 15. september 2019. Husk å markere hvilken gruppe det søkes på i emnefeltet

 

Med vennlig hilsen

June Svensen

Leder