Styret vårt

Odin Foss Sjøtun

Rolle: Leder
Tlf: 984 99 322
Epost: odin.sjotun@gmail.com

Henrik Stabell

Rolle: Nestleder
Tlf: 481 27 685
Epost: lillestrom@bueklubb.no

Kjersti Engebretsen

Rolle: Kasserer
Tlf: 934 34 098
Epost: lillestrom@bueklubb.no

Veslemøy Myrstad

Rolle: Sekretær
Tlf: 951 74 406
Epost: lillestrom@bueklubb.no

Jan Olav Sandvik

Rolle: Styremedlem
Tlf: 934 67 929

Epost: lillestrom@bueklubb.no

Rune Andresen Holmlund

Rolle: Styremedlem
Tlf: 984 42 998
Epost: lillestrom@bueklubb.no

Carina Larsen

Rolle: Styremedlem
Tlf: 922 97 762

Epost: lillestrom@bueklubb.no

Joakim Flateby

Rolle: Styremedlem
Tlf: 
Epost: lillestrom@bueklubb.no

May-Grethe Flateby

Rolle: Varamedlem
Tlf: 925 28 454

Epost: lillestrom@bueklubb.no