Antidoping i LOB

LOB vedtok i 2020 å sertifisere seg som Rent idrettslag. Dog grunnet pandemien var ikke dette gjennomførbart før året etter, og LOB har siden 2021 vært sertifisert som Rent idrettslag. Det vil si at klubben aktivt tar et aktivt standpunkt mot dopingbruk. 


For LOB er det en ren idrett viktig, spesielt for å sikre like konkurransevilkår og idrettens gode omdømme. Vi jobber for at klubbens medlemmer skal ha et bevisst forhold til hva som er innenfor og hva som er utenfor hva gjelder etiske spørsmål, hvordan man forholder seg til ulovlige preparater og annen form for juks i idretten. Dette i tråd med NBFs overordnede målsetning.


I LOB har vi en overordnet tanke om ren idrett. Denne kommuniserer vi til våre medlemmer gjennom informasjon på treninger, plakater i lokalet og vi snakker om antidopingarbeidet på medlemsmøter, samt oppfordrer alle til å bli ren utøver. Alle i klubben skal ha et forhold til logoen til Antidoping Norge. Vi driver holdningsskapende arbeid i samråd med Antidoping Norges informasjon.  


Vi mener at bueskyting skal være en ren idrett, altså en idrett uten doping.


Ren utøver

Vi anbefaler alle våre medlemmer om å gjennomføre Ren utøver. Dette er et e-læringsprogram fra Antidoping Norge for alle utøvere og ledere i norsk idrett. Det gir informasjon om f.eks. regelverk, dopinglisten, dopingkontrollen, kosttilskudd og helsekonsekvenser.

Sjekk ut programmet her: https://renutover.no/