Om klubben


Lillestrøm og Omegn Bueskyttere ble stiftet i 1952 

Klubben er en av Norges største bueskytterklubber med over 100 medlemmer. Klubbens skyttere gjør det svært bra, både internasjonalt og nasjonalt. En av grunnen til dette er den faglige tyngden i klubben. LOB har svært mange dyktige trenere, med hovedtyngde på Trener 2 fra Norges Bueskytterforbund. 

LOBs to treningsanlegg ligger i Leiraveien (Lillestrøm) og i Vassøyholtet (Strømmen). I Leiraveien har klubben eget klubbhus og permanent bane på alle hold fra 10 til 90 meter. I Vassøyholtet har klubben et eget innendørsanlegg som brukes hele vinterhalvåret. Begge anleggene er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse og kan benyttes store deler av dagen.
Her finner du oss